telica

TELICA je zglobni automatizam smanjene veličine za upotrebu u prostorima sa smanjenim prostorom. Dizajniran za kapije sa krilom do 2,5m.
Ovaj motor se proizvodi na 230V, 110V i 24V.