Semafori crveno-zeleno


MCS01 / MS01
Upravljačka ploča razvijena je za rad zajedno sa semaforima za kontrolu prometa na uskim mjestima sa dvostrukim smjerom, na primjer ulazima i izlazima garaža, tunela ili mostova.

Glavne karakteristike:

Omogućava definiranje vremena zadržavanja svakog svjetla, kao i odabir početne boje svakog semafora
Operacije sa dva ili tri semafora u boji
Odabir polaritet ulaza (NO ili NC)
Napajanje upravljačke ploče i semafora napravljeno je nezavisno, omogućavajući upotrebu različitih napona
Ima 4 načina rada:

Način parkiranja: svjetla se izmjenjuju kroz detektore i može pamtiti broj vozila koja su ušla u parkiralište, do najviše 99.
Način odbrojavanja: svjetla se izmjenjuju kad dosegnu postavljeno vrijeme
Način detektora: svjetla se izmjenjuju kroz detektore
Motorni način rada: prebacivanjem svjetala upravlja vanjska kontrolna ploča