RESIVERI

MR17
Prijemnik jednog kanala koji radi u monostabilnom i bistabilnom režimu, sposoban da sačuva do 500 12-bitnih ili Rolling-Code.

MR5
Prijemnik s 2 kanala monostabilan i bistabilan; Sa kutijom;
Prihvata do 500 valjanih kodova.