Protivpožarna puna vrata 30/60/90 ili 120 minuta.


Protivpožarna puna vrata 30/60/90 ili 120 minuta.
posjeduju fabrički atest, i atest EI protupožarnosti. Vrata posjeduju atest koji je rađen u Evropskoj Uniji, koji je važeći na našim prostorima, a dobijena vatrootpornost je 30/60/90 ili 120 minuta.

Uz svaka vrata kupljena kod nas kao prateće i obavezno dobijte certifikat kojom se potvrđuje dokaz o atestu istih, a koja sadrži podatke o proizvođaču , uvozniku i samom atestu. Sve ovo je neophodno da se ima prilikom primopredaje objekta i kontrole nadležne inspekcije.

Našim kupcima nudimo stručne usluge montaže ugradnje vrata te sama ugradnja protivpožarnih vrata je povjerena obučenim ekipama majstora sa dugogodišnjim iskustvom u svome poslu.

Protivpožarna vrata možemo ponuditi u standardnim dimenzijama i to kao jednokrilna ili dvokrilna, dok također možemo ponuditi i vrata koja se izrađuju prema željenim mjerama kupca.

Vrata su tako osmišljena da se sama montaža vrlo lahko
odvija a ista se mogu prilagoditi većini postojećih otvora sa standardnim dimenzijama vrata.

Ovakva puna vrata imaju opciju proizvodnje sa protivpožarnim ostakljenjima na jednokrilnim i dvokrilnim vratima, ostakljenja mogu biti dimenzije:
*300×400 mm
*400×600 mm
*200×700 mm
*300×700 mm
*400×700 mm
*600×700 mm

Protivpožarna vrata se proizvode još u formi kliznih protivpožarnih vrata, i potpuno ostakljenih vrata.
Puna krilna i klizna vrata se proizvode i za industrijske svrhe tj, za dimenzije preko 200 i 300 cm.
Više informacija možete dobiti kontaktirajući nas na naše kontakt forme.