Osnovi podaci kompanije

Firma
“Prodoor” d.o.o. Sarajevo, društvo za proizvodnju, trgovinu i usluge

Skraćena oznaka firme
“Prodoor” d.o.o. Sarajevo

Sjedište: ul. Derviš Fevzi Mostarca 1, Sarajevo, Novi Grad
MBS: 65-01-0414-14
JIB:  4201995630001

Godina osnivanja: 2014

Registracijski broj: 
065-0-Reg-14-002017
Općinski sud u Sarajevu

Telefon:
+387 33 898 191  

Mobitel
+387 61 177 464

Fax
+387 33 922 476

E-mail adresa:
info@prodoor.ba

ID broj:
4201995630001

PDV broj:
201995630001

1. Žiro račun:
Banka:
161-0000-2931-000-61
RaiffeisenBANK d.d.

2. Žiro račun:
Banka:
1344-70-100-679-1796
ASA banka d.d.

Radno vrijeme:
8:00 do 16:00 pon-pet