mx92

8 pojedinačnih predajnika sa uključenom podrškom, programiranje dnevnih događaja, stvaranje dvije različite grupe i omogućava općenito otvaranje i zatvaranje motora u automatskom načinu rada.