mca

Dostupno u verzijama:
MCA01 | MCA02
TCP / IP ili WEB kontroliraju pristup softverom
Kapacitet za više od 20000 korisnika
Uštedite više od 100.000 događaja van mreže
Maksimalna udaljenost čitača za više od 80 metara
Preporučuje se za mjesta sa strogom kontrolom pristupa i računarskom kontrolom.