KVM105 | KVM110 | KVM115

KVM105 | KVM110 | KVM115

Automatizacija za pokretanje osovine, za industrijska sekcijska vrata, s mogućnošću horizontalne ili vertikalne primjene.

Jednostavna instalacija, konfiguracija i održavanje čine ga idealnim za sve vrste sekcijskih vrata.