JAG


Uglađenog dizajna i inovativnih materijala, JAG je razvijen za automatizaciju zaokretnih/krilnih vrata. Dostupan je u 230 V / 110 V / 24 V, sa dva različita smjera (400 i 600 mm), koji instalateru nude mogućnost odabira najprikladnije verzije za svaku kapiju