FORT

Novi FORT je automatizacija koja se može primijeniti na kapijama do 400 kg. Riječ je o motoru u obliku stupa, na vrhu ugrađenog RGB trepćućeg svjetla, koje informira o stanju manevra na kapiji