Automatska barijera sa lancem

Automatska rampa s lancem, idealna je za kontroluprolaza do 8m.

To je automatizacija sa 2 automatizovana stuba na 24 V dc za intenzivnu upotrebu, izrađena od otpornog aluminiuma i lakirana u mat crnu (dostupne su i druge RAL boje).

Također ima RGB trepćuće svjetlo na svakom od stubova koje identifikuje stanje manevara